مواد پیوندی دانشگاه تهران (بانک پیوند اعضا ایران) I.T.B

شرکت بن ژیوار طب نماینده پخش مواد پیوندی دانشگاه تهران

لیست سرفصل محصولات بانک پیوند اعضا دانشگاه تهران

جامعترین محصولات استخوانی پیوندی جراحی ارتوپدی فک صورت و .... با مجوز های رسمی و تائئدیه های نهایی در ایران را اینجا بیابید.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 • Gross bone
 • mandibel
 • Cartilage
 1. cartilage slice
 2. cartilage wet  
 3. Septum
 4. Fascia Lata
 5. I T P cartilage gel
 • Femur 
 • Humerus
 • llium
 • Acetabulum
 • Pelvic
 • Tibia
 • Fibula
 • Ulna Bone 
 • Radial Bone
 • Talus Bone
 • Calcaneous Bone
 • Patellar Bone
 • Rib
 • Femur
 • Humerus
 • Tendon
 • Meniscus
 • MBA  & Dbm Powder
 • MBA & Dbm Granule
 • MBA & Dbmcrushed
 • MBA & Dbm Chips 
 • Membrane Collagen

تلفن 22871954/22874498 021

MBA Chips

/ 0 نظر / 53 بازدید